Odbierz zniżkę na wymianę walut w Walutomacie!


Alfabet gruziński

 

Litera Nazwa ISO 9984 Wymowa
an A a [a]
ban B b [b]
gan G g [ɡ]
don D d [d]
en E e [ɛ] (polskie e)
vin V v [v] (polskie w)
zen Z z [z]
tan T’ t’ [tʰ] (przydechowe³ t)
in I i [ɪ] (osłabione polskie i lub y)
k’an K k [] (glottalizowane² k)
las L l [l]
man M m [m]
nar N n [n]
on O o [ɔ] (polskie o)
par P p [] (glottalizowane² p)
žan Ž ž [ʒ] (polskie ż)
rae R r [r]
san S s [s]
t’ar T t [] (glottalizowane² t)
un U u [ʊ] (osłabione u)
par P’ p’ [pʰ] (przydechowe³ p)
kan K’ k’ K’ k’ [kʰ] (przydechowe³ k)
ɣan Ḡ ḡ [ɣ] (dźwięczny odpowiednik ch – nie mylić z "gardłowym" dźwięcznym h czeskim i kresowym)
q’ar Q q [] (języczkowe k glottalizowane²)
šin Š š [ʃ] (polskie sz)
čin Č’ č’ [ʧʰ] (przydechowe³ cz)
can C’ c’ [ʦʰ] (przydechowe³ c)
ʒil J j [ʣ] (polskie dz)
c’il C c [ʦʼ] (glottalizowane² c)
č’ar Č č [ʧʼ] (glottalizowane² cz)
xan X x [x] (twarde polskie ch)
ǯan J̌ ǰ [ʤ] (polskie )
hae H h [h] (miękkie polskie h)

¹ Tam, gdzie nie zostały podane informacje dotyczące wymowy, pokrywa się ona z polskim odpowiednikiem.
² Glottalizacja oznacza dodatkowe zwarcie krtani w momencie wymawiania danej spółgłoski.
³ Przydech oznacza krótkie h po spółgłosce.

Spotyka się też użycie połączeń dz, dla , i kreskę przy przydechowych, a nie glottalizowanych.

 

Źródło: Wikipedia


Poznaj więcej inspiracji na ten miesiąc – spójrz na prawy margines >